Lépjen kapcsolatba velünk

Rendeléseket fogadunk a 2019-es évre!

Kollégáink segítőkészek és rendelkezésére állnak, 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Ha szeretné megrendelni
álmai házát!Az adatkezelésről: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504
 
 

Várjuk
megkeresését!

 

+36 70 777 3954

office@rexim.hu